درباره دکتر

دکتر محمد بقائی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی با رتبه برتر کنکور از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارغ التحصیل جراحی عمومی با بورد تخصصی از دانشگاه تبریز، سابقه 3 سال عضویت هیات علمی جراحی تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، فارغ التحصیل دارای رتبه برتر بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سابقه بیش از 3 سال عضویت هیات علمی جراحی فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، عضو فعال انجمن جراحان پلاستیک، ترمیمی و زیبایی ایران

درباره دکتر محمد بقائی

مدارک و گواهینامه ها

مقالات منتشر شده توسط دکتر محمد بقائی

Comparison of conduit and autograft efficiency in repairing
femoral nerve injury in New Zealand rabbits

Comparison between topical honey and mafenide acetate
in treatment of burn wounds

Nasal packing, periorbital edema and ecchymosis after
septorhinoplasty

Scroll to Top